$left
$middle

Food Wave - Ungas matvanor för miljö, klimat och hälsa

Genom projektet Food Wave vill vi förbättra ungas matvanor i Malmö. Vi ska informera och inspirera unga att äta bättre för miljöns, klimatets och hälsans skull. Projektets arbete ska bidra till att Malmö blir en mer hållbar stad.

Food Wave är ett internationellt samarbetsprojekt mellan 25 projektpartners i 17 länder med syfte att öka ungas (15 - 35 år) förståelse för sambandet mellan matvanor, hälsa och miljö. Ambitionen är att skapa ett större engagemang i frågan och på längre sikt skapa ett internationellt nätverk av unga.

Malmö stad deltar i projektet genom miljöförvaltningen. Genom att samarbeta med befintliga arenor och nätverk så som föreningar, kommer vi tillsammans utveckla aktiviteter på temat miljö, klimat och hälsa.

Om projektet

Projektet pågår mellan år 2019-2023 och är delfinansierat av EU genom Development Education and Awareness Raising Programme (DEAR). Milano kommun driver projektet tillsammans med ActionAid Italia, ACRA, Mani Tese.

Logotyp Food Wave EU
logotyper
sv