Malmö stads miljöarbete

I Malmö är vi bra på miljöarbete och vi har ambitionen att vara en ledande miljöstad. Vi har som mål att göra hållbarhet till verklighet för alla Malmöbor.  

Malmö stads miljömål finns i Malmö stads miljöprogram 2009-2020.

Malmö arbetar för att bli världsbäst på hållbar stadsutveckling. Utmaningen kräver att vi är många som arbetar mot gemensamma mål. Ett omfattande arbete pågår för fullt och vi har redan kommit så långt att det börjar ge eko både här hemma och ute i världen.

Inom ramen för Malmö stads miljöarbete stödjer, utvecklar och samordnar vi många olika typer av miljöprojekt som ska leda till ett hållbart Malmö och ett ökat demokratiskt inflytande. Malmö stad deltar aktivt i många utvecklingsprojekt i syfte att ständigt föra fram hållbarhetsfrågornas värde.

Malmö stad arbetar med Fairtrade City, lärande för hållbar utveckling och medverkar i många lokala, nationella och internationella nätverk med koppling till hållbar utveckling och miljö.

Malmö stad arbetar också för att utveckla tillsynen som redskap för att nå hållbar utveckling. Vi arbetar med förebyggande arbete i dialog med verksamhetsutövare där information och rådgivning är viktiga delar för att hjälpa Malmöbor och företagare att göra medvetna och hållbara val över tid och bidrar till utvecklingen av den hållbara staden.

 

Senast ändrad: 2020-09-10 16:11