Privata vindkraftsatsningar

Här beskriver vi några privata anläggningar för vindkraft som redan finns i Malmö samt några som är påbörjade projekt.

Etablerade anläggningar

BoEl i Norra Hamnen

I februari 2001 driftsatte Eon Vind AB ett nytt vindkraftverk (Boel) med en installerad effekt på två MW. Kraftverket är beläget i Norra Hamnen, cirka tre kilometer från Västra Hamnen. Verket är av fabrikat Vestas, med en årlig elproduktion om cirka 6 000 MWh.

Lillgrund havsbaserad vindpark

Vindkraftparken Lillgrund strax söder om Öresundsbron invigdes 2008, och ägs av Vattenfall. Parkens 48 vindkraftverk av fabrikat Siemens har en sammanlagd installerad effekt om 110 MW, och producerar 330 000 MWh el per år, vilket motsvarar hushållsel till drygt 60 000 hem.

Gårdsverk i Norra Hamnen

I november 2013 driftsattes ett gårdsverk med en installerad effekt om 0,045 MW på Carl F:s återvinningsanläggning i Norra Hamnen. Verket är av fabrikat ECWIND, vilket vid en årsmedelvind om 6-7 meter per sekund producerar cirka 150 MWh el per år.

Påbörjade projekt

Tygelsjö

Eolus Vind AB har ansökt om att uppföra ett vindkraftverk om 0.85 MW vid Tygelsjö. Miljöanmälan och bygglov godkändes av kommunen, men närboende överklagade till Länsstyrelsen, som avstyrkte verket med hänsyn till kulturmiljöpåverkan. Bolagets överklagande till Mark- och miljödomstolen resulterade även det i avslag i nov 2014, bland annat med motivationen att stöd saknades i Malmö stads översiktsplan. Eolus valde att inte gå vidare med ärendet.

Petersborg

Eon Vind AB har ansökt om att uppföra ett vindkraftverk om tre megawatt vid Petersborg. Även i detta fall godkände kommunen miljöanmälan och bygglov, vilka överklagades till länsstyrelsen med samma resultat som för Eolus planerade verk vid Tygelsjö: avslag i oktober 2015 med hänsyn till kulturmiljöpåverkan. Enligt uppgift kommer Eon Vind att överklaga till mark- och miljödomstolen.

Havsbaserad vindpark på Sjollen

En storskalig gemensam satsning på havsbaserad vindkraft har diskuterats i fyrpartssamtal mellan Köpenhamns kommun och Hofor (tidigare Köpenhamns Energi), samt Malmö stad och Eon Vind AB. Grundet Sjollen i Öresund har varit i fokus för parternas intresse, men energiföretagen har gjort bedömningen att det är svårt att nå ekonomisk bärighet i projektet, bland annat på grund av historiskt låga elpriser. Projektet ligger för närvarande på is, vilket möjligen kan ändras om ett stödsystem införs för havsbaserad vindkraft.

Senast ändrad: 2016-03-24 13:51