$left
$middle

Energistrategi

Den långsiktiga visionen för Malmö är att energisystemet skall försörjas från enbart förnybara energikällor och kännetecknas av effektiv och säker energianvändning som bidrar till stadens långsiktiga hållbarhet. Under 2021pågår ett arbete med att ta fram en ny energistrategi för Malmö med siktet på år 2030.

Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser, vilket bidrar till miljöproblem och till den globala uppvärmningen.

Andra problem inom energiområdet är bristande försörjningstrygghet och en stigande kostnadsnivå.

Visioner och mål

  • För att ta viktiga steg mot visionen ska år 2020 energianvändningen ha minskat med minst 20 % per capita jämfört med den årliga genomsnittliga användningen år 2001-2005.
  • Andelen förnybar energi ska vara minst 50 % av den allmänna energimixen
  • För Malmö stads egen verksamhet anges mer ambitiösa mål som ett led i strävan att det offentliga ska utgöra en förebild och visa vägen för andra
  • Energianvändningen i stadens förvaltningar och bolag ska under samma period ha minskat med 30 % och andelen förnybar energi ska vara 100 %