$left
$middle

Strukturbild MalmöLund

Malmö och Lund har i ett gemensamt visionsarbete bestämt en inriktning för samverkan mellan kommunerna. Strukturbild MalmöLund visar de övergripande fysiska strukturerna för hur området kan utvecklas.

Strukturbilden tydliggör inriktningen att MalmöLund ska kraftsamla kring städernas gemensamma utveckling och konkurrenskraft. En gemensam syn på markanvändningen stärker möjligheterna att ta tillvara på effekterna av att MalmöLund är en växande och attraktiv region.

Det stärker även möjligheterna att skapa goda livsmiljöer, att underlätta för invånare som rör sig över kommungränserna och att skapa en effektiv struktur för en hållbar utveckling.

sv