$left
$middle

Strukturplan MalmöLundregionen

Strukturplanen har tagits fram av elva kommuner i MalmöLundregionen. Den beskriver kommunernas krafter och idéer i en gemensam framtidsbild med prioriteringar och åtgärder inom fysisk planering och infrastruktur.

MalmöLundregionen är ett samarbete mellan kommunerna Malmö, Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge i sydvästra Skåne. Tillsammans ska kommunerna verka för att MalmöLundregionen år 2035 är motorn mitt i Nordeuropa, en hållbar och sammankopplad storstadsregion med Sveriges bästa livsmiljö.

MalmöLundregionen har stor potential och goda förutsättningar men det finns utmaningar som måste hanteras gemensamt av kommunerna för att utvecklingen ska gå i rätt riktning.

Strukturplan för MalmöLundregionen är ett verktyg med målbild, strategier, ställningstaganden och kartor, för att gemensamt ta tag i regionens utmaningar och stärka en fortsatt positiv utveckling.

sv