$left
$middle

Strukturplan MalmöLundregionen

Strukturplanen har tagits fram av elva kommuner i MalmöLundregionen. Den beskriver kommunernas krafter och idéer i en gemensam framtidsbild med prioriteringar och åtgärder inom fysisk planering och infrastruktur.

MalmöLundregionen är ett samarbete mellan kommunerna Malmö, Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Skurup, Svedala, Trelleborg och Vellinge i sydvästra Skåne. Tillsammans ska kommunerna verka för att MalmöLundregionen år 2035 är motorn mitt i Nordeuropa, en hållbar och sammankopplad storstadsregion med Sveriges bästa livsmiljö.

MalmöLundregionen har stor potential och goda förutsättningar men det finns utmaningar som måste hanteras gemensamt av kommunerna för att utvecklingen ska gå i rätt riktning.

Strukturplan för MalmöLundregionen är ett verktyg med målbild, strategier, ställningstaganden och kartor, för att gemensamt ta tag i regionens utmaningar och stärka en fortsatt positiv utveckling.

Strukturplan för MalmöLundregionen

Strukturplanen är ett underlag för kommunernas översiktliga planering, men även i dialogen med nationella och regionala aktörer. Strukturplanen antogs av MalmöLundregionens styrelse i november 2016 och av kommunstyrelsen i Malmö i mars 2017.

MalmöLundregionen - en samverkansplattform

MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. År 2035 är målsättningen att MalmöLundregionen är hållbar och sammankopplad storstadsregion med Sveriges bästa livsmiljö och näringslivsklimat.

sv