$left
$middle

Styrning och strategier

Utöver översiktsplanen tar Malmö stad fram strategiska planer, styrdokument och kunskapsunderlag inom en rad områden och teman. Dessa ligger till grund för hur vi vi tillsammans med olika aktörer planerar, utvecklar och bygger staden.

Innehåll

sv