$left
$middle

Malmös vatten

Malmös vatten är ett kunskaps- och planeringsunderlag till Malmös gällande översiktsplan. Här beskrivs förutsättningar för planering av hav och kust, ytvatten och grundvatten, klimatanpassningsåtgärder, dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering.

Malmös vatten

sv