Malmös sommargator

Friisgatan som sommargata.

Redan i april fylls Friisgatan, Ängelholmsgatan, Claesgatan och nykomlingen Kärleksgatan med grönska och sittplatser. Tanken med sommargatorna är att skapa mer plats för människor och möten - mitt i Malmö.

Sommargatorna startar i april och pågår till och med oktober. Detta innebär att grönska, sittplatser och uteserveringar får ta mer plats på bekostnad av biltrafiken.

Med start i år byter även Kärleksgatan, mellan Davidshallstorg och Södra Förstadsgatan, skepnad under perioden april-oktober. Fotgängarnas villkor blir då rådande där. Likt de andra sommargatorna i Malmö möbleras Kärleksgatan med bland annat fler sittplatser. Gatan kommer också att ramas in av grönska för att skapa lugn och trivsel längs stråket.

2017 var Friisgatan Malmös första sommargata. Försöket var lyckat och Friisgatan fortstätter därför att vara sommargata till och med år 2020.

2018 fick Friisgatan dessutom sällskap av Ängelholmsgatan och under helger reglerades även Claesgatan som gågata. Även försöken med dessa gator har förlängts till 2021.

Varför sommagata?

Satsningen på ett ökat stadsliv och trivsammare vistelsemiljöer främjar folklivet. Fler ska vilja mötas och vistas på Malmös gator under sociala och trivsamma förhållanden.

Dialog

Kontinuerlig dialog med berörda verksamheter, fastighetsägare och boende är en viktig del av sommargatorna. Varje vår hålls möten där utformning, trafik med mera diskuteras med berörda parter. Möjlighet ska finnas att engagera sig i projektet och ta plats i gaturummet.


Senast ändrad: 2020-06-01 16:42