Om Sorgenfri

Rött tegel och arkitektonisk omsorg bidrar till områdets karaktär, foto: Sanna Dolck

Rött tegel och arkitektonisk omsorg bidrar till områdets karaktär, foto: Sanna Dolck

Sorgenfri är ett av Malmös största och mest centralt belägna stadsutvecklingsprojekt. Utbyggnaden av de norra delarna omfattar runt 2 500 nya bostäder. Med sitt centrala läge och spännande kombination av industriellt arv och kreativa verksamheter, har området stora möjligheter att utvecklas till en unik stadsdel.

Utbyggnaden av de norra delarna kommer att innebära stora förändringar för hela Sorgenfri. I dag präglas kvarteren av småskalig industri som funnits på platsen under lång tid.

Inför omvandlingen fanns det omkring 40 olika verksamma aktörer och fastighetsägare i området. Men det finns också stora ytor som inte är bebyggda. Mångfalden av verksamheter och aktörer i Sorgenfri ger möjligheter till en spännande stadutvecklingsprocess.

En länk mellan centrum och östra Malmö 

Omvandlingen av Sorgenfri drivs av Malmö stad, i samarbete med byggherrar, fastighetsägare och andra aktörer i området. Det finns en gemensam vision och ett planprogram som säger att Sorgenfri successivt ska utvecklas till att bli en del av innerstaden, med tät kvartersstruktur och blandade funktioner.

Malmös första lamellhus finns i Sorgenfri, foto: Sanna Dolck

Malmös första lamellhus finns i Sorgenfri, foto: Sanna Dolck

Utvecklingen av området ska bidra till att koppla ihop Malmös östra delar med centrum. Detta är ett långsiktigt arbete som ska leda till en gradvis förändring, där äldre verksamheter finns kvar tillsammans med nya byggnader och funktioner.

Senast ändrad: 2020-11-02 15:24