$left
$middle

Hela Sorgenfri växer

De norra delarna av Sorgenfri ska successivt utvecklas till att bli en del av innerstaden med en tät kvartersstruktur och en blandning av bostäder och verksamheter.

Utbyggnadsområdet Sorgenfri består av nio storkvarter med tre stora gator som genomkorsar området; Nobelvägen, Industrigatan och Östra Farmvägen. Kvarteren Spårvägen, Smedjan och Brännaren är de första kvarteren som håller på att omvandlas till blandad stadsbebyggelse.

Levande innerstad

För att skapa en levande stadsdel är det viktigt att det finns en mångfald i alla kvarter. Variationsrikedom i arkitektur, boendeformer och upplåtelseformer ger människor med olika intresse och bakgrund möjlighet att bosätta sig i området. Inom varje kvarter bör det också finnas olika typer av verksamheter, attraktioner och aktiviteter. Detta för att locka olika aktörer, boende och besökare.

Småskalighet, mångfald och variation – det är framtidens Sorgenfri

Kvarteren kan komma att utformas på olika sätt beroende på de förutsättningar som finns. Äldre bebyggelse kan kompletteras med nya hus. Större gårdar kan skapa möjlighet för gårdshus och vissa kvarter kan få radhus och stadsvillor som vetter mot mindre, men ändå tillgängliga gator.

Kärnvärden vid områdets utveckling är mångfald, småskalighet och variation. En omvandling till mindre fastigheter inom varje nytt kvarter är centralt för att förverkliga dessa kärnvärden. Detsamma gäller ett rikt offentligt liv med butiker, caféer och olika verksamheter i fastigheternas bottenvåningar.

sv