$left
$middle

Creative Commons

Upphovsrätten gäller alltid. Men ibland kan det vara krångligt att få tag på den personen som har upphovsrätten för verket. Därför skapades CC (creative commons). Genom CC har du redan fått rättigheten att använda verket. Till en sådan här licens går det sedan att koppla fyra stycken villkor.

  • BY – Attribution. Du måste berätta vem som är upphovsmannen, detta går inte att avtala bort.
  • NC – Noncommercial. Verket får inte användas i kommersiella sammanhang. Du får alltså inte tjäna pengar på verket.
  • SA – Share-alike. Dela lika. Du tillåter bearbetning av verket men det nya verket måste spridas under samma villkor som ditt, dvs också under SA tillägg. Du kan inte bearbeta mitt verk för att sedan inte låta någon annan bearbeta ditt verk.
  • ND – No Derivative Works Inga bearbetningar. Du får använda det fritt, sprida och kopiera, men inte bearbeta det.

Dessa villkor går att pussla med lite som man vill och tycker är lämpligt för det verk man har.

Använda andras CC bilder

Det går bra att använda bilder som personer villkorat via Creative Commons. Dessa bilder kan man hitta på t.ex. Flickr. Det är viktigt att respektera och följa de villkor som ställ.

Sätta CC på Malmö stads bilder i sociala medier

Har din verksamhet t.ex. ett Flickr eller Instagram konto kan det finnas en idé att använda sig av Creative Commons så att personer vet vad som gäller för dina bilder.

För konto i Malmö stads namn använd med fördel BY, NC och ND. Dock aldrig för bilder där det finns identifierbara personer på bilder.

Tänk även på att när det gäller BY (erkännande) kan det på ett delat konto där flera olika personer inom din verksamhet publicerar bilder vara svårt för någon annan att veta vem som tagit bilden och risken finns att endast “Malmö stad” kommer anges som upphovsman snarare än “Malmö stad/NN”.

Här kan du se en film som på ett enkelt sätt förklarar CC och här kan du läsa mer om CC licenserna.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv