$left
$middle

Checklista för sociala medier ur ett juridiskt perspektiv

Det finns en rad lagar och intyerna riktlinjer som styr användandet av sociala medier.

1. Avtal

 • Har ni gått igenom avtalsvillkoren för de sociala medierna?

2. Interna regler

 • Har ni tagit fram interna regler för bland annat vem som får uttala sig för verksamhetens räkning i sociala medier och vilka ramarna är?
 • Har ni tagit del av de politiskt beslutade riktlinjerna och de praktiska riktlinjerna för att få driva ett konto?
 • Har ni läst kapitlet om privat användning av sociala medier i Malmö stads handbok för sociala medier? Läs det annars här.

3. Allmän handling, bevarande och arkivering

4. Enskilda ärenden och personuppgifter

 • Hur hänvisar ni enskilda ärenden (personuppgifter, ekonomiska förhållanden) till en annan kanal än det sociala mediet, till exempel direkt till handläggare? Läs mer om ärende i sociala medier.
 • Har ni läst igenom information om GDPR?
 • Förvaltningen är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som förvaltningen själv publicerar och personuppgifter som andra publicerar på sidan. Detta innebär att förvaltningen ansvarar för att GDPR följs och att ingen otillåten behandling av personuppgifter förekommer.

5. Informationskrav

 • Har ni informerat i det sociala mediet att användarna inte får göra kommentarer eller inlägg med
  – kränkande uppgifter,
  – uppvigling, hets mot folkgrupp,
  — barnpornografibrott,
  – olaga våldsskildring eller
  – upphovsrättsintrång?
 • Har ni i det sociala mediet informerat om
  — verksamhetens identitet och att det är en del av Malmö stad,
  — syftet med att använda mediet,
  — att inlägg blir allmänna handlingar,
  — vilka uppgifter som inte får publiceras på det sociala mediet (se ovan),
  — vilka åtgärder myndigheten vidtar om någon bryter mot reglerna (blockera, stänga av)?
 • Om ni själv använder cookies, har ni också informerat om att
  — webbplatsen innehåller sådana,
  — för vilket ändamål dessa används och
  — hur användaren kan förhindra dem?

Läs mer

Läs mer i Malmö stads informationssäkerhetspolicy

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv