$left
$middle

Regler för bilder

Precis som när du publicerar material på webben så gäller upphovsrätten på bilder och filmer även i sociala medier. Kontrollera äktheten i material och se till att du har upphovsrättsinnehavarens tillstånd att återpublicera.

Det är också viktigt att ha koll på att det finns samtycke eller avtal med identifierbara personer på bilderna. Vi rekommenderar att du i första hand använder avtal.

Ska du använda bilder så använd därför gärna från Malmö stads bildbank, bildbanken Colourbox eller dina egna bilder. Då har du koll på att du har tillåtelse att använda bilderna.

Du kan även använda bilder från till exempel Flickr. Där kan personer ladda upp bilder med en licens som kallas Creative Commons. Det innebär att de ger andra rätten att använda deras bilder utan att de behöver kontaktas. Läs mer om Creative Commons här.

Du kan också använda gratis bildbanker så som Unsplash och Pixabay.

Var dock vaksam kring att använda bilder med identifierbara personer när du använder dessa tjänster, eftersom du inte kan bevisa att du har samtycke från de avbildade personerna ifråga.

När du själv tar bilder

Malmö stad värnar om dataskyddsförordningen (GDPR). Det finns tre lagliga grunder Malmö stad kan luta sig mot för att behandla och publicera personuppgifter i form av bilder och filmer i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa är allmänt intresse, samtycke och avtal med den registrerade.

Allmänt intresse

För att kunna använda sig av den rättsliga grunden allmänt intresse måste publicering av bilden och/eller filmen ha en grund i svensk lagstiftning som reglerar den kommunala verksamheten, till exempel kommunallagen eller socialtjänstlagen.

Personen på bilden och/eller filmen har trots detta rätt att invända mot att bilden och/eller filmen publiceras. Om personen invänder ska personuppgiftsansvarig göra en bedömning om det finns tvingande och berättigade skäl för att bilden och/eller filmen ändå publiceras. Dessa skäl måste i så fall väga tyngre än personens intressen. Om man kan visa att så är fallet får bilden och/eller filmen ändå publiceras.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att det finns extremt få tillfällen där en bild och/eller film där en specifik individ närvarar utan samtycke, är så avgörande i kommunikationen att det kommer väga tyngre än personens intressen.

Avtal

För anställda i Malmö stad som medverkar på bild eller film ska det skrivas ett modellavtal, ingen ersättning utgår eftersom de medverkar på betald arbetstid. För Malmöbor som medverkar på bild eller i film rekommenderar vi också avtal som laglig grund.

Samtycke

För att ni ska kunna använda samtycke som rättslig grund måste maktförhållandet vara jämlikt. Tänk på att maktförhållandet ofta är ojämlikt i relationen mellan myndighet och medborgare, och mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om det råder ett ojämlikt maktförhållande kan ni inte stödja er på samtycke. Överväg därför alltid först om ni kan stödja personuppgiftsbehandlingen på någon av de andra rättsliga grunderna.

En bild är en personuppgift

All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Det kan vara namn, mejladress eller liknande. Det innebär att bilder och filmer på identifierbara personer också är personuppgifter, även om inga namn nämns.

Bilder på barn

För barn som befinner sig i kommunens förskoleverksamhet gäller andra lagar och regler. Jobbar du inom förskolan hör gärna med förskoleförvaltningens kommunikationsavdelning om vad som gäller.

Många skolor inhämtar skriftligt tillstånd från vårdnadshavare i början på skolåret.

Det är upp till varje förvaltning att bestämma vilka rutiner som ska gälla inom förvaltningen.

Medborgare som lägger upp bilder i Malmö stads sociala mediekanaler

Tänk även på att informera användare vad som gäller om du ber dem ladda upp bilder på till exempel ditt Facebook-konto (eftersom Malmö stad blir ansvarig för allt som läggs på våra Facebook-sidor) eller om du ber personer dela bilder under en hashtag på Twitter eller Instagram som du tänker använda i andra sammanhang eller publicera i en annan kanal. Informera användarna att de måste ha upphovsrätten till bilden och att Malmö stad får rätt att använda bilden. I “Om-rutan” på din verksamhets konto går det bra att skriva t.ex. “Genom att ladda upp bilder intygar du att du har upphovsrätten till bilden och att Malmö stad får använda bilden”.

Dina och din verksamhets bilder

Har du ett instagramkonto eller Flickr konto är det bra om du anger vad som gäller för bilderna. Utgå med fördel från Creative Commons.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv