$left
$middle

Beställ Översiktsplanen för Nyhamnen

Fyll i formuläret, så skickar vi dig översiktsplanen för Nyhamnen utan kostnad.

Så här hanterar Malmö stad dina personuppgifter

Vi behöver ditt namn och dina kontaktuppgifter för att administrera utskick av Översiktsplan för Nyhamnen.

Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på www.malmo.se/personuppgifter.

sv