$left
$middle

Sommargator- och torg

Sommargator har funnits i Malmö sedan år 2017. Målet med sommargatorna är att hitta nya sätt att använda gaturummet på, och att skapa en mer trivsam stadsmiljö att vistas i. På sommargatorna har fotgängare och folkliv högsta prioritet. Sedan 2022 finns det även ett sommartorg.

Innehåll

sv