$left
$middle

Ängelholmsgatan

Ängelholmsgatan testades först som sommargata under 2018, på initiativ av verksamheter och boende längs gatan. Ängelholmsgatan kommer fortsätta vara sommargata till och med år 2023.

Ängelholmsgatan som sommargata

Under testet år 2018 fick verksamheterna längs Ängelholmsgatan möjlighet att utöka ytorna för sina uteserveringar. Till en början gjordes bara en omreglering till gågata, som senare fick kompletteras med blomsterurnor då bilar till viss del fortsatte att köra på gatan. En utvärdering som gjordes efter testet 2018 visade att en stor majoritet av de som rör sig på Ängelholmsgatan var mycket positiva till att göra gatan till en sommargata, men att utformningen och informationen behövde bli tydligare.

Inför år 2019 beslutades att Ängelholmsgatan skulle fortsätta vara sommargata till och med år 2021, och gatan möblerades då med mer grönska, nya sittplatser och tydligare skyltning.

sv