$left
$middle

Friisgatan

År 2017 blev Friisgatan Malmös första sommargata.

Friisgatan när den är omgjord till en sommargata med dekoration och cyklister.

Friisgatan under sommarhalvåret. Foto: Åsa Svensson

Under kampanjen European Mobility Week hösten 2016 stängdes Friisgatan av för trafik under en veckas tid. Boende, näringsidkare och besökare fick då en första känsla för hur gatan skulle kunna se ut när människor och grönska får ta mer plats.

Testet blev så lyckat att delar av Friisgatan sedan dess varit sommargata under perioden april till oktober varje år.

Visare av erfarenhet

Under första året med sommargata på Friisgatan inkom flera synpunkter om olovlig körning på sträckan. Efter att ytterligare informationsskyltar satts upp vid sommargatans entréer blev trafiksituationen betydligt lugnare.

Sedan 2017 har fler förändringar gjorts för att fortsätta utveckla sommargatan på Friisgatan; gatan har fått större planteringar och fler sittplatser. Utöver detta har även de verksamheter som är intresserade möjlighet att ansöka om utökade ytor för uteserveringar eller varuskyltning.

Friisgatan är reglerad som en gågata. De motorfordon som har ärenden på gatan får endast köra in från Norra Skolgatan.

Friisgatan blir permanent gågata

Från och med 2025 kommer Friisgatan vara en permanent gågata. Friisgatan är idag ett populärt gångstråk som kantas av en blandning av bostäder, restauranger, butiker och kulturverksamheter. Målet med en ombyggnation är att gatan ska bli grönare, att vistelsekvaliteterna och attraktiviteten ska öka och att gatan ska bli tryggare. Sträckan som byggs om är mellan Norra Skolgatan och Södra Förstadsgatan.

Arbetet beräknas pågå mellan hösten 2024 fram till våren 2025.

sv