$left
$middle

Kärleksgatan

År 2020 blev Kärleksgatan Malmös fjärde sommargata. Kärleksgatan kommer fortsätta vara sommargata även under 2021 och 2022.

Kärleksgatan

Kärleksgatan som sommargata 2019. Foto: Åsa Svensson

Sedan år 2020 byter Kärleksgatan, mellan Davidshallstorg och Södra Förstadsgatan, skepnad under perioden april till oktober. Hela gatan regleras då om till en gågata, och fotgängare och stadsmiljö sätts i fokus.

Likt de andra sommargatorna i Malmö möbleras gatan med bland annat fler sittplatser, träd och planteringar som skapar lugn och trivsel längs stråket.

För de verksamheter som är intresserade finns det möjlighet att ansöka om utökade ytor för uteserveringar eller varuskyltning på gatan.