$left
$middle

Kärleksgatan

År 2020 blev Kärleksgatan Malmös fjärde sommargata. Kärleksgatan kommer fortsätta vara sommargata även under 2023.

Kärleksgatan när den är omgjord som sommargatan. Istället för bilister som kör på gatan står stora växter och träpallar som personer kan sitta på som dekoration.

Kärleksgatan som sommargata. Foto: Åsa Svensson

Sedan år 2020 byter Kärleksgatan, mellan Davidshallstorg och Södra Förstadsgatan, skepnad under perioden april till oktober. Hela gatan regleras då om till en gågata, och fotgängare och stadsmiljö sätts i fokus.

Likt de andra sommargatorna i Malmö möbleras gatan med bland annat fler sittplatser, träd och planteringar som skapar lugn och trivsel längs stråket.

För de verksamheter som är intresserade finns det möjlighet att ansöka om utökade ytor för uteserveringar eller varuskyltning på gatan.

sv