$left
$middle

Energisatsningar

Malmö stad vill vara ledande i omställningen till ett hållbart energisystem och har som mål att Malmö ska försörjas till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi till år 2030. Malmö stad har flera satsningar inom energiområdet.

Innehåll

sv