$left
$middle

Smarta energilösningar

En ökad andel förnybar energi i våra samhällen kommer innebära att tillgången på energi kommer att variera då vind- och solenergi är väderberoende.

För att säkerställa en stabil tillgång på förnybar energi måste vårt energisystem bli smartare och mer flexibelt. Det innebär ökad användning av kommunikation- och informationsteknik för att styra användning av energi samt nya lösningar för att lagra energi i exempelvis byggnader eller elbilar.

Smarta nät motverkar effektbrist

Smarta nät är en viktig lösning för att motverka effekt- och kapacitetsbrist i elnätet, en riskfaktor för snabbt växande städer i Sverige. Efterfrågan på el har ökat kraftigt de senaste åren från olika sektorer, framförallt i storstäderna samtidigt som Sveriges elnät inte byggts ut i samma takt, något som ökar risken för kapacitetsbrist, det vill säga att elnätet inte räcker till för lokala behov vid vissa tidpunkter. Exempelvis att efterfrågan på el i Malmö vid en viss tidpunkt är större än vad utbudet är. I takt med att andelen elfordon ökar i samhället kommer behovet av el öka ytterligare då laddning av elfordon kan innebära ett stort elbehov under vissa tidpunkter.

Framtidens energisystem utvecklas i Malmö

Malmö ligger i framkant i utvecklingen av framtidens hållbara energisystem och Malmö stad driver en rad projekt för smarta energilösningar. Sedan 2014 har Hyllie varit en testbädd för smarta nät och idag har flera bostäder i Hyllie smart styrning av värme. Genom att lagra överskottsvärme i husets stomme när värmen inte behövs så undviks effekttoppar när exempelvis många kommer hem från jobbet en kall dag. Smart styrning av värme planeras att rullas ut i andra delar av Malmö de närmaste åren, bland annat i Sege Park där flera byggherrar planerar lagring av energi i nybyggnationsprojekt.

Tillsammans med privata aktörer testar även Malmö stad nya nätlösningar i parkeringshus för att minska risken för kapacitets- och effektbrist i elsystemet. Bland annat testas smarta laddningslösningar av elbilar där man kan styra laddningen efter tillgänglighet på el utan att det påverkar kunden.

sv