Hållbar energi

En omställning till ett hållbart energisystem är en förutsättning för att minska Malmös klimatpåverkan samtidigt som man tillgodoser Malmöbornas behov av energi nu och i framtiden.

Energianvändning från boende och transporter står idag för en stor andel av Malmös växthusgasutsläpp och Malmös tillväxt skapar ökad efterfrågan på energi. Parallellt med detta kommer elektrifieringen av bilar, bussar och lastbilar öka behovet av förnybar el i Malmö.

Malmö stad driver ett strategiskt arbete för att säkerställa en långsiktigt hållbar, stabil och leveranssäker energiförsörj­ning i Malmö. Det innebär bland annat satsningar på energieffektivisering, energisnål nybebyggelse, fossilbränslefri fjärrvärme, solenergiproduktion och vindkraft.