$left
$middle

Allmänt

Krav

Elanläggningen för gatubelysning ska följa Svensk Standard

Elanläggningen för gatubelysning ska följa Svensk Standard. Utlösningsvillkor och spänningsfall ska beräknas och kontrolleras.

Vägar och gators utformning (VGU)

Trafikverkets regler för vägar och gators utformning, VGU, gäller för applicerbara anläggningar och delar.

Där annat erfordras än angivet i denna handbok ska lösning verifieras med teknikansvarig för belysning på fastighets- och gatukontoret samt dokumenteras vid leverans av handlingar.

Belysningsberäkningar

Belysningsberäkningar ska utföras för all belysning inom projektområdet inklusive belysningens hela influensområde (redovisas i lux) samt ytor relevanta enligt VGU (redovisas i cd/m2 och/eller lux beroende på VGU krav).

Beräkningar ska levereras i filformaten pdf och dlx (eller motsvarande om annat beräkningsprogram används).

Riktlinjer

Befintlig belysningsanläggning

Information om befintlig belysningsanläggning erhålls från fastighets- och gatukontoret (FGK).

Hänvisning till standarder och rekommendationer

Hänvisning till standarder och rekommendationer inom belysningsdelarna i Tekniska Handbok gäller alltid senast gällande version av dokumenten om ej annat anges.

Kontaktinformation

sv