$left
$middle

Fundament

Krav

Stolpar, pollare och markarmaturer ska förankras med platsgjutna fundament enligt typritningar. Alternativt ska betongmängd och utformning anpassas efter vald utrustning, om ej Malmö stads standardutrustning enligt typritningar väljs.

Bearbetad/fuktad betong läggs omkring nedersta rotdelen enligt typritning. Antal kilo beroende på vilken stolpe som ska användas (enligt typritning alternativt beräknat på den last stolpen är dimensionerad för om ej stolpe enligt typritning föreskrivs).

Inga gjutningar för fundament får utföras i rör.

Undantag är eftergivliga stolpar där prefabricerade fundament ska användas.

Kontaktinformation

sv