$left
$middle

Armaturer och dess egenskaper

Krav

Generellt

Generellt gäller följande krav för samtliga armaturer med optik för gata, väg, cykelbana eller motsvarande om inget annat anges nedan.

Färgtemperatur

2200K eller 3000K

Färgåtergivning

R9 >50 (±20). Rf och Rg ska vara >90 enligt TM30

Kommunikation, Informationstransmission, Konnektivitet

Zhaga - socklar (minst 1 st) förutsatt att det är relevant för produkten.

Don

D4i

Kapslingsklass

≥ IP66

Slagtålighetsklass

≥ IK07

Kulör

Enligt tillverkarens standardkulör.

Ytbehandling

Korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-5 Utomhus i atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar.

Korrosivitetsklass C5-M enligt ISO 12944-5 Utomhus vid kust- och offshoreområden med stor mängd salt.

 

Zhaga standard Book18 version 3.0 gäller.

Markarmatur

Kapslingsklass : ≥ IP68, vid ovanmarkmontage ≥ IP44.

Slagtålighetsklass: ≥ IK10

Armaturen ska levereras inklusive, från fabrik, förmonterad anslutningskabel.

Erfordras kopplingsdosa ska den vara av typen gel-fylld skarv för bibehållens kapslingsklass.

Markinfällda armaturer ska monteras i infällnadsbox placerad i dränerad fyllnadsmassa. Den dränerande fyllnadsmassan ansluts till dagvattenledning via dräneringsrör. I alla ytor sätts tre rader minigatsten/knott/mosaiksten med storleken 4-6cm, i lätt fuktad betong, kring armaturen.

Pollare

Pollare ska vara försedd med fast förlängd rotdel för platsgjutning. Rotdel ska vara försedd med flänsar/”flärpar” alternativt flera genomgående mindre hål för säkerställande av att pollaren fastnar i fundamentgjutning.

Pollarens kulör ska vara standardkulör enligt leverantörens standardsortiment.

Pollare ska vara överkopplingsbar (genomgående hål för kabelingång/utgång).

I klippta gräsytor ska tre rader minigatsten/knott/mosaiksten med storleken 4-6cm, i lätt fuktad betong, sättas kring pollaren.

Riktlinjer

Markarmatur

Markinfällda armaturer ska enbart användas undantagsvis. I möjligaste mån ska markarmaturer väljas av typen utanpåliggande eller med ett tillbehör så att det blir ett ovanmark montage.

Kontaktinformation

sv