Kopiering och fotografering av arkivhandlingar

Vi har öppet som vanligt. Så hanterar Stadsarkivet risken för smittspridning av Covid-19.

Läs mer

Mycket av vårt material är tillåtet att kopiera och fotografera, men det finns också undantag.

Kopiering

All kopiering av arkivhandlingar görs av Malmö Stadsarkivs personal.

  • Bundna volymer måste i regel skannas. Detta innebär att kopior inte kan lämnas ut genast utan måste beställas.
  • Kopieringsavgiften för A4 är 4 kr och för A3 6 kr. 
  • Var aktsam om handlingarna, stör inte andra forskare och respektera anvisad plats.
  • Observera att särskilda regler gäller för sekretessbelagt material, ömtåliga handlingar och alla enskilda arkiv. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.
  • Medhavd flatbäddsskanner, kopiator, pekpenna och andra tekniska hjälpmedel är inte tillåtna, ej heller omfattande studioutrustning.

Digital fotografering

Malmö Stadsarkiv följer Riksarkivets regler för digital fotografering av handlingar. 

  • Du begär fototillstånd på plats i expeditionen. Tillståndet gäller för det material som du har angivit. Om du beställer fram nytt material, behöver du göra en ny förfrågan om tillstånd.  
  • Du får fotografera på fri hand och på stativ. Sladdar och andra anordningar inte är tillåtna. Blixt, spotlight eller annan extra ljuskälla får inte heller användas på grund av skaderisken.