$left
$middle

Förbjuden musik

Censur av musik eller musiker har ett långt historiskt förflutet och kan yttra sig på olika sätt. Fenomenet innebär att någon har viljan och möjligheten att påverka en eller flera musiker från att verka och höras. Exemplen som lyfts här fokuserar på musikcensur av senare slag och visar på olika orsaker till censur såsom etnicitet, kön, politisk tillhörighet, religion och generation.

Innehåll

sv