$left
$middle

Tillgänglighet i våra lokaler

Alla delar av anläggningen är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om hur vi har anpassat lokalerna, titta på en översiktskarta över badet eller ta en virtuell rundtur med vår Accessibility view.

  • Tillgängligt med rullstol
  • Punktskrift och ledstråk

Parkeringsplats, entré och reception

Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns precis intill badets entré. Vägen från dessa parkeringsplatser till entrén är jämn och belagd med stenplattor. Automatisk dörröppnare finns vid dörren. På uteplatsen finns utemöbler med plats för rullstol. Inne i receptionen är disken höj- och sänkbar och det finns entrégrind med plats för rullstol.

Liftar, hissar och anpassade bassänger

Hiss finns till ovanvåningen (relax, gym, gruppträning och läktare) och vid vattenrutschbanorna i familjebadet. Mobila liftar finns till alla bassänger och i undervisningsbassängen Vågen finns en lyftplatta för ned- och uppgång.

Punktskrift och ledstråk

Punktskrift finns på alla skåp i omklädningsrummen samt på de flesta fasta skyltarna på anläggningen. Ledstråk finns i entré och korridorer. Nivåskillnader i golvet är markerade med kontrasterande färger.

Karta över Hylliebadet

Översiktskarta Hylliebadet
Översiktskarta Hylliebadet plan 2

Accessibility view

Accessibility view är en virtuell rundtur som visar tillgängligheten i våra lokaler med hjälp av Google Street View. Rundturen visar Hylliebadets tillgänglighetsanpassningar och hjälpmedel, så att du på förhand kan ta reda på hur du tar dig fram på vår anläggning. Rundturen startar utanför Hylliebadets entré.

Kontakta oss

sv