Copenhagen 2021 - WorldPride och EuroGames

De två eventen är några av hbtqia-gruppens största och attraherar båda, var för sig, tusentals deltagare. 12-22 augusti 2021 kommer Köpenhamn och Malmö att förena de båda i ett globalt megaevent under rubriken: Copenhagen 2021.

När Copenhagen 2021 förenar WorldPride och EuroGames som ett samlat event i Greater Copenhagen, är det första gången det händer. Två städer som tvärs över landsgränsen hälsar välkommen till ett megaevent för mänskliga rättigheter.

Evenemangets officiella namn är Copenhagen 2021 och pågår den 12-22 augusti 2021 i Köpenhamn och Malmö med omnejd.

Kom och var med! #YouAreIncluded!

Worldpride i Malmö

Foto: Andreas Paulsson

Bakgrund

Under 2018 blev det klart att Copenhagen Pride, med hjälp av Köpenhamns, Roskildes och Fredriksbergs kommuner på den danska sidan och Malmö Pride, Malmö stad och Region Skåne på den svenska sidan, vann värvningen av de två största internationella HBTQIA-eventen i världen: festivalen WorldPride och idrottsevenemanget EuroGames.

Formellt är det de danska organisationerna Copenhagen Pride och Pan Idræt som har ansökt om och vunnit värdskapet för WorldPride respektive EuroGames 2021. Deras närmsta svenska partner är Malmö Pride som är projektägare för WorldPride på den svenska sidan av sundet.

Köpenhamns, Roskildes och Fredriksbergs kommuner stöttar den danska delen av arrangemanget (som också är den största) medan Malmö stad stöttar den mindre delen som sker på svenska sidan.

Stärka Malmös profil som en öppen stad

WorldPride och EuroGames ligger i linje med Malmö stads värdegrund och arbetet med hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Värdskapet ska stärka Malmös profil som en levande, inkluderande och engagerande stad. Genom ett stort engagemang i både evenemanget och i HBTQ-frågorna ska värdskapet erbjuda möjligheter att föra arbetet med social hållbarhet framåt.

Stärka verksamheternas kunskap om HBTQ

Som värdstad för Copenhagen 2021 - WorldPride och EuroGames är det viktigt att Malmö kan verka som förebild i arbetet med att stärka HBTQ-personers rättigheter. Arbetet med att stärka de kommunala verksamheternas kunskap ska utvecklas och lyftas fram ytterligare i samband med värdskapet.

Malmö stads uppdrag, ansvar och ambition

Malmö stads ambition handlar i första hand om att skapa ett lyckat arrangemang tillsammans med Malmö Pride, den danska organisationen och aktörer inom Malmös kultur-, förenings- och näringsliv.

Och dels om att stärka engagemanget för och kunskaperna om HBTQ-personers förutsättningar inom den kommunala verksamheten och bland de som bor i, verkar i och besöker Malmö.

Covid-19

För tillfället fortsätter arbetet med att planera för ett fullskaligt evenemang men projektet har identifierat tre möjliga scenarior för hur det kan se ut i augusti 2021. Läs mer på copenhagen2021.com/covid19

Malmö stads organisation

Martin Lundin
Delprojektledare, publika arrangemang WorldPride
martin.lundin@malmo.se

Mats Schöld
Delprojektledare, EuroGames
mats.schold@malmo.se

Therese Herrman
Delprojektledare, Human Rights Forum och Malmö stads interna HBTQI-utbildning
therese.herrman@malmo.se

Carolin Sjöholm
Kommunikationsansvarig
carolin.sjoholm@malmo.se

Malmö Prides organisation

malmopride.com/om

Material att ladda ner

Affisch/banner (pdf) (pdf, 5.7 MB)