Pågående stadsodlingar i Malmö

Fastighets- och gatukontoret arbetar för att möjliggöra mer stadsodling på allmän plats. Här kan du läsa om pågående stadsodlingsprojekt.

Slottsträdgården

Slottsträdgården är en öppen ekologisk trädgård där det odlas allt från grönsaker till hundratals olika perenner för att inspirera besökarna. Här hålls varje år Malmö Garden Show, som är en trädgårdsfestival med utställningsträdgårdar och trädgårdsmarknad. Trädgården har en anställd trädgårdsmästare och drivs med hjälp av praktikanter och volontärer. Här finns en skolträdgård dit det varje år kommer flera skolklasser för uteundervisning.

Föreningen Slottsträdgårdens Vänner ansvarar för, och driver, närboendeodlingen med 60 små odlingslotter på några av fälten i trädgården.

Välkommen till Slottsträdgården

Odla i Parken

Våren 2016 startade en ny stadsodling i Folkets Park, Odla i Parken. Odlingen är öppen för allmänheten, olika föreningar och odlingsgrupper. Här möts boendeodling, förskolor, äldreboende, krögare och skolklasser på en stor yta. Odlingslådorna är målade i olika färger för att enkelt visa vilken grupp som odlar i vilka lådor. Här finns ett växthus, ett utekök, uteklassrum och massor av odlingsmöjligheter. Under hela året hålls öppna odlingsaktiviteter och alla är välkomna.

Odla i Parken

Enskifteshagen

Odlingsnätverket Seved ansvarar för skötsel och koordinering av stadsodling i Enskifteshagen. Vi är en ideell förening som sedan 2010 verkar främst i Sofielundsområdet med boendenära odlingar i kvartersträdgårdar, på innergårdar och i gatumiljö. Föreningen verkar för att det ska finnas gröna mötesplatser och möjligheter till odling i staden för alla intresserade. Vill du också gå med i föreningen och odla?

Guldängen

Guldängen är en plats för fri lek, skapande och odling. Barn och unga får med sina egna händer och fantasi konstruera en egen mötesplats i Gullängsparken. Under sommaren är platsen öppen för allmänheten och under skolåret bedrivs verksamhet i samarbete med skolor och förskolor.

Initiativtagare till verksamheten är den ideella föreningen Växtvärket i samarbete med och stöd av fastighets- och gatukontoret.

Guldängen har beviljats ett 3-årigt stöd från Allmänna Arvsfonden, med syfte att främja integration för nyanlända och etablerade barn mellan 5-13 år från olika områden i Malmö och stärka deras samhälls-och miljöengagemang. Inom projektet drivs en pedagogisk verksamhet på bygg- och odlingslekplatsen i Gullängen, där metoder för att använda bygglek som demokrativerkstad utforskas. Utgångspunkten är barnens engagemang och växande i att få bestämma över sin egen miljö och vardag.

Projektet pågår fram till hösten 2019, men målet är att bli en permanent verksamhet med spridningsmöjligheter. En spridningsmodell för hur verksamheten kan drivas i samarbete mellan idéburen och offentlig sektor kommer att utvecklas inom pilotprojektet, i samverkan med flera förvaltningar inom Malmö Stad och med sakkunniga inom hållbar finansiering. Projektet utvärderas kontinuerligt och utvecklas i samråd med målgruppen och med projektets samarbetspartners.

Stora lekan

Byalaget Sofia bildades 1998 och har för närvarande ett 60-tal hushåll som medlemmar. Föreningen arbetar för en bättre och trevligare stadsdel och hoppas att så många som möjligt vill hjälpa till att göra Norra Sofielund till den vi vill leva i.

Ekostaden Augustenborg

På Augustenborgs torg odlar Augustenborgs Odlargrupp bär, kryddor och blommor i odlingslådor. Odlingen är helt ekologisk. Hästgödsel används men inga bekämpningsmedel. Odlingen är till för alla som nyttjar torget.

På Augustenborg finns också Hemmaodlat som är en ideell förening vars mål är att sprida odling av grönsaker hemma, oavsett hur man bor. De har specialiserat sig på Hydroponisk odling (odling i näringslösning).

Beijers Park

Building Community är ett gemenskapsbyggande projekt i Beijers Park, som vill samla alla områdets föreningar, nätverk, boendeorganisationer, småföretag, eldsjälar, idrottsklubbar att mötas och samverka för det goda samhällsbygget i Kirseberg/Segevång. Målet är mötet mellan olika typer av konstformer samt engagemang och arbete kring olika typer av intressefrågor och samhällsfält.

Inom projektet ingår ett medborgarförslag om någon form av stadsodling i området. I samband med renoveringen av Beijers Parks scen och café 2018 kommer det att placeras ut odlingslådor som kommer att skötas och drivas av brukarna i området och också vara öppen för allmänheten. Under planeringsprocessen utarbetas en treårsvision för Beijers Park, där stadsodlingen ingår.

Fler odlingar i framtiden?

Staden arbetar aktivt med att identifiera och inventera möjliga platser för framtida odlingar.

Solrosfält i Västra Skrävlinge

Senast ändrad: 2018-06-18 10:13