$left
$middle

Tillgänglighet

Vi vill att Malmö Konstmuseum ska vara tillgängligt för alla och vi arbetar på att förbättra vår tillgänglighet. Har du frågor eller förslag får du gärna kontakta oss.

Entré

Entrén till museet ligger på markplan. Därifrån kan du ta hiss upp till konstmuseets lokaler.

Fysisk tillgänglighet

Kommer du med barnvagn, rullator eller rullstol? Malmö Konstmuseums lokaler är tillgängliga men det finns inte hörselslingor installerade i utställningslokalerna eller i konsertsalen.

Parkering

Parkeringsplatserna intill Malmö Konstmuseum tillhör P-Malmö. För personer med särskilt parkeringstillstånd finns två platser på parkeringsplatsen mitt emot slottet, närmast bron över vallgraven. En plats finns vid sidan av Teknikens och Sjöfartens hus som tillhör Malmö Museer (infart "Skånska Ingenjörsklubben").

Allergi

Bra att veta om du har allergi:

  • Ledar- och assistanshundar är välkomna på museet men inga andra djur.
  • Rökning i anslutning till våra entreéer är inte tillåten.
  • Levande växter finns i restaurangerna och kan även vid särskilda tillfällen finnas på andra platser i museet.
  • När vi bygger nya utställningar kan det ibland förekomma damm och starka dofter i luften.

Hissar

Hissar finns till varje våningsplan.

Hundar

Ledarhundar, signalhundar och assistanshundar är välkomna på Malmö Konstmuseum.

Kontakta oss

sv