$left
$middle

Carl Fredrik Hill

Carl Fredrik Hill var utan tvivel en av Sveriges mest mångfacetterade konstnärer. På Malmö Konstmuseum finns den största samlingen av hans konst bestående av 24 målningar på duk och nästan 2600 teckningar.

Bild på verk av Carl Fredrik Hill.

Carl Fredrik Hill, utan titel. Bilden är beskuren.

Carl Fredrik Hill föddes 1849 i Lund. Hans far var professor i matematik. Hans mor Charlotte kom från en prästfamilj. 1858 började Hill sina studier vid Katedralskolan i Lund och där uppmärksammades hans konstnärliga begåvning av hans teckningslärare Axel Lindqvist. Hans intresse för konsten motarbetades hela tiden av fadern som nog helst sett att sonen hade gått i hans fotspår. Trots detta kom Hill in på Konstakademin där han studerade 1871-73. Där fick han bland annat teckna av gipsavgjutningar efter klassiska verk.

Som så många andra konstnärer ville Hill till Paris som då var konstens medelpunkt. Trots sin fars protester åkte han dit 1873 och skaffade en bostad och ateljé. Han besökte ofta Louvren, andra museer och gallerier men målade också intensivt och var mycket produktiv. Men han blev gång på gång refuserad på Parissalongen. 1877 refuserades han återigen på salongen i Paris, men Konstakademin i Stockholm visade en målning. Under hösten 1877 förändrades hans bildvärld, och kom mer ifrån fantasin och minnet. Det var början till något annat.

I början av 1878 försämrades Hills psykiska hälsa och han kollapsade i början av januari. Två av hans konstnärsvänner, Wilhelm von Gegerfelt och Hjalmar Sandberg, hjälpte honom till en psykiatrisk klinik i Passy utanför Paris. Diagnosen, som man vet idag, var paranoid schizofren psykos. Trots detta fortsatte han på kliniken att teckna, mest landskap. 1882 fick Hill hjälp från familjen och flyttade från Frankrike till S:t Lars hospital i Lund. 1883 skrevs han ut från hospitalet och flyttade tillbaka till barndomshemmet där han vårdades av sin mamma och sin syster Hedda. Han bodde då i sin fars gamla arbetsrum.

Mellan 1883 till 1911 levde Hill i sin egen värld men producerade flera tusen teckningar med olika motiv och tekniker. Han författade också en bok, kallad Versmanuskriptet. Den 22 februari 1911 avled Carl Fredrik Hill av sviterna efter en lunginflammation.

Hills konstnärskap - den första perioden

Hill beundrade Corot och det franska naturalistiska landskapsmåleriet från 1800-talets mitt. Detta syns tydligt i hans tidiga målningar som har samma romantiska skimmer som vi kan finna i Corots målningar. Det skimrande ljuset som man ser i "Höstlandskap" skapade han genom att utgå ifrån en mörk grund på vilken han byggde upp målningen med lager efter lager av färg.

Han sökte sig till öppna landskap och platser som Montigny och Bois-le-Roi utanför Paris. Här tillkom de kända utsikterna över Seine och studierna av blommande fruktträd. Sensommaren 1876 vistades han i den lilla orten Luc-sur-Mer i Normandie och målade branta kustklippor och ebbtidens stränder. Året efter utförde han en rad monumentala studier av stenbrotten vid Oise — ett försök till en ny realism. Några avgörande kontakter med de franska impressionisterna, som framträdde samtidigt, tycks han inte ha haft.

Hills konstnärskap - den andra perioden

Bristen på erkännande förenat med de egna överväldigande kraven på framgång bidrog till att konstnären insjuknade i schizofreni 1878. Sjukdomen befriade Hill från det officiella konstlivets tävlingsmoment. Som sjuk kunde han i sin egen inre värld revanschera alla tillkortakommanden.

Han återbördades i mars 1883 till familjens hus i Lund och bodde sedan där med modern och systern Hedda till sin död. Under denna långa period arbetade han ofta lika intensivt som i Frankrike. Vi vet att han i ett skede utförde fyra teckningar om dagen. Ett par oljemålningar tillkom nu, men mest använde Hill färg- och svartkrita. Han kunde, när han fick tillgång till material, fylla stora pappersark med kompositioner i bläck, guld- och silvertinkturer.

Det stora materialet av teckningar som donerats till Malmö Konstmuseum är emellertid inte bara ett utflöde av sjukdomen – tecknandet tycks också ha haft en terapeutisk funktion. De starka hörselhallucinationer som Hill led av anas som drivkraft, men den omedelbara inspirationen kom ofta från illustrerade böcker och tidskrifter samt från de egna, tidiga verk som omgav honom i hemmet.

Hans märkliga teckningar anses föregripa strömningar som expressionismen och surrealismen.

Kontakta oss

sv