$left
$middle

Den ryska samlingen

Malmö Konstmuseum har en unik samling rysk konst från sekelskiftet kring 1900. Den består delvis av den ryska konst som visades på Baltiska utställningen i Malmö 1914 och därefter blev kvar i staden efter första världskrigets utbrott.

Efter kriget returnerades den mesta av konsten till ägarna. Men en del av konstverken köptes in av Malmö stad till museet och en del konst skänktes till museet i gåva.

Till en fjärdedel av konstverken lyckades man emellertid aldrig hitta de rättmätiga ägarna eller deras arvingar, som dött eller försvunnit under kriget. Den konsten finns fortfarande deponerad på museet. Samlingen har sedan under åren utökats med gåvor och inköp, och innehåller totalt 58 konstverk.

Den ryska konsten kring sekelskiftet

Från åren kring sekelskiftet 1900 upplevde det ryska konst- och kulturlivet en blomstringstid. Vandringsutställningssällskapet, även kallat Vandrarna, ingick i ett fritt och oberoende förbund i slutet av 1800-talet, som utan inblandning av statsmakterna ville föra ut sin konst till folket utanför storstäderna.

Konstnärerna skildrade de tidigare livegna böndernas usla situation och önskade även förbättra deras liv. Vandrarna utvecklade även porträttmåleriet med att försöka visa den inre bilden av människan. Ilja Repin och Valentin Serov tillhörde denna grupp konstnärer.

Grupperingen "Konstens värld" (Mir iskustva) var en tvärkonstnärlig krets vars mångsidighet sträckte sig från måleri och skulptur till grafisk formgivning, med ett spännande samarbete med teater- och balettvärlden. Konstnärerna i "Konstens värld" inspirerades av art nouveau och deltog i sökandet efter en ny nationell stil för den ryska konsten. Till denna gruppering hör bland annat Aleksandr Golovin.

Samlingen på Malmö Konstmuseum hör till de största av rysk sekelskiftetskonst utanför Ryssland.

Samlingen består av främst målningar av några av de mest betydelsefulla ryska konstnärerna från 1880-talet fram till 1930-talet.

Kontakta oss

sv