Låna från samlingen

Malmö Konstmuseum bedriver sedan flera år tillbaka en omfattande utlåningsverksamhet. Syftet är att göra fler konstverk tillgängliga än de som kan visas i museets egna lokaler.

Företrädesvis lånar Malmö Konstmuseum ut konstföremål till andra museer, kulturinstitutioner och till kommunala samt regionala myndigheter, där konstverken kan ges en offentlig placering i en representativ miljö med god säkerhet.