$left
$middle

Låna från samlingen

Malmö Konstmuseum har en av Sveriges största samlingar av konst med över 40 000 verk. I samlingen finns främst nordisk konst, konsthantverk och konstindustriföremål från 1500-talet och framåt men det finns också internationell konst. Vi lånar gärna ut konstverk från samlingen till andra konstinstitutioner, museer och kommunala samt regionala myndigheter.

Lån till konstinstitutioner och museer

Låneanökan

Ansökan skall inkomma minst 6 månader innan utställningen öppnar och innehålla följande:

  • utställningsperiod och titel
  • beskrivning av utställningskoncept
  • motivering
  • förteckning över önskade verk
  • säkerhetsrapport (standard facility report)

Avgift

Den administrativa hanteringsavgiften är för närvarande 2500 SEK per konstverk för lån inom Sverige och 3500 SEK per konstverk för lån utomlands. Utöver det tillkommer packavgift och eventuell kostnad för låda. Låntagaren står för alla direkta kostnader i samband med lånet.

Långtidsdeposition

Varje år lånar Malmö Konstmuseum ut cirka 1800 konstverk från museets stora konstsamling till statliga och kommunala bolag, förvaltningar och institutioner samt privata bolag, efter en särskild prövning.

För att du ska kunna låna behöver vi en skriftlig ansökan via brev eller e-post. Ansökan ska innehålla uppgifter om önskad placering och beskrivning av utrymmets/rummets användning. Ansökan kan även innehålla önskemål om till exempel föremålstyp, storlek och motivkategori — även om museet inte alltid kan möta dessa önskemål.

De konstföremål som erbjuds för deposition tillhör Malmö Konstmuseums samlingar och är en del av vårt kulturarv. Av den anledningen ställs höga krav på placering, tillsyn, vård och säkerhet.

Kontakt

Utlån till konstinstitutioner och museer
Julia Björnberg, intendent.
E-post: Julia.bjornberg@malmo.se

Långtidsdeposition
Marcus Pompeius, intendent
E-post: marcus.pompeius@malmo.se

sv