Malmöhus slott

Malmö Museer har öppet. Så hanterar vi risken för smittspridning av Covid-19.

Läs mer

Slottet Malmöhus är Nordens äldsta bevarade renässansslott. Av Erik av Pommerns kastell från 1434 finns fortfarande rester bevarade i det slott som stod klart vid 1500-talets mitt.

Foto: Johanna Rylander, Matso Pamucina och Andreas Nilsson / Malmö Museer.

Våra utställningar om Malmöhus slott

OBS: Malmöhus slott nås endast via trappor.

Ta del av Malmöhus slott på egen hand

Ljudfiler: Personlig guidning av slottet

Historik

På Malmöhus slott bodde de danska kungarna under sina besök i Malmö och här hölls den äventyrslystne Earl of Bothwell, Maria Stuarts tredje make, fängslad i fem år. När Skåne blev svenskt 1658 förstärktes befästningarna ytterligare men på 1700-talet förlorade fästningen sin betydelse och användes 1828-1909 som fängelse. Efter restaurering och ombyggnad kunde Malmö Museum invigas 1937.

Teckentolkad introduktion till Malmöhus slott