Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Malmöhus slott

Malmöhus slott.

Malmöhus slott.

  • Malmöhusvägen 6
  • 1430/1530-tal
  • Byggnadsminne

Nordens äldsta bevarade renässansslott. De bevarade delarna av slottet ingår nu i Malmö Museer.

Historik

Ursprunget är det kastell som Erik av Pommern lät uppföra år 1434. Hundra år senare revs kastellet delvis. Den danske kungen Christian III beordrade 1536 Malmöborna att bygga ett nytt slott åt honom. Byggmästaren hade tagit intryck av nederländsk befästningskonst och Malmöhus bär samma renässansdrag som sina kontinentala förebilder.
 
När Skåne blev svenskt 1658 upphörde Malmöhus att vara kungligt residens. Befästningarna förstärktes och slottet blev istället "riksfäste". Men under 1700-talet förlorade fästningen i betydelse och användas 1828 till 1909 som fängelse. Efter restaurering och ombyggnad kunde Malmö Museum invigas i Malmöhus 1937.

Byggnadsminne

Malmöhus slott är ett statligt byggnadsminne .

Såhär används byggnaden idag

Idag är är Malmöhus slott och slottsholmen en del av Malmö Museer. Här visas både basutställningar och tillfälliga utställningar inom en mängd olika områden. Läs mer om Malmöhus slott på Malmö Museers hemsida.