$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Bensinstationen på Mariedalsvägen

  • Mariedalsvägen 49
  • 1954
  • Byggnadsminne

Välbevad representant för 1950-talets bensinstationer, präglad av funktionalismens arkitektur. Såväl exteriör och fast interiör är väl bevarade.

Mariedalsvägens bensinstation med sin specifika utformning kan ses som en symbol för det nya i 1950-talets stadsbild. Den berättar om den framväxande bilismen i Sverige där bensinstationer hade sin givna roll.

Historik

I ett första skede hade stationen en koppling till bensinmärket Esso och därefter märkena IC (Bilägarnas Inköpscentral) och BP. Idag har bensinförsäljningen upphört medan verkstadsdelen fortfarande brukas för bilreparation.

Arkitektur

Förutom det stora skärmtaket och den mosaikklädda fasaden är placeringen i hörnet av en trafikerad gata typisk för tiden. Stationen är en del av en kvartersbebyggelse med både bostäder, butiker och källargarage som stod färdig 1954, ritad av HSB Arkitektkontor i Malmö under ledning av arkitekt Thorsten Roos.

Bensinstationen speglar tillsammans med kvarterets övriga bebyggelse det stora planerings- och utbyggnadsskede med så kallade grannskapsenheter som präglade mycket av 1940- och 1950-talens svenska städer. De nya enheterna anpassades både för boende och gemensam service inom ett avgränsat område.

Byggnadsminne

Bensinstationen är ett byggnadsminne.

  • Fastighetsbeteckning: Tomtebo 13
  • Ursprunglig funktion: Bensinstation
  • Uppfört år: 1954
  • Datum för byggnadsminne: 2015-03-05

Så används byggnaden idag

Den gamla bensinstationen på Mariedalsvägen används idag av ett privat företag som driver en verkstad med bilvård och service.

sv