Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Hamnmästarbostället

Hamnmästarbostället flyttas våren 2010. Foto Peter Adamsson

Hamnmästarbostället flyttas våren 2010. Foto Peter Adamsson

  • 1835
  • Bagers plats
  • K-märkt

Hamnmästarbostället vid Bagers plats byggdes 1835 åt den dåvarande hamnmästaren Petter Petersson. Han hade då tjänstgjort i 20 år och var trött på att flera gånger om dagen gå till fots från sitt hem i staden till sitt arbete i hamnen.

Hamndirektionen byggde huset för att Pettersson skulle slippa gå ner till båtarna. Trafiken hade ökat och han måste vara på plats allt mer. Pettersson var till åren kommen och hade tröttnat på "de besvärliga vandringarna", som det står i byggförslaget. Han hade gjort tjugo års nitisk och trogen tjänst för hamnen.Hamnmästaren hade hand om tillsynen av hamnen och hans nya hus hade från början ett kontorsrum, två boningsrum, pigkammare och kök