$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Hamnmästarbostället

Äldre byggnad.

Hamnmästarbostället. Foto: Okänd fotograf/Malmö Museer.

  • 1835
  • Bagers plats
  • K-märkt

Hamnmästarbostället vid Bagers plats byggdes 1835 åt den dåvarande hamnmästaren Petter Petersson. Han hade då tjänstgjort i 20 år och var trött på att flera gånger om dagen gå till fots från sitt hem i staden till sitt arbete i hamnen.

Historik

Malmö har aldrig haft någon naturlig djuphamn. Skepp med större djupgående än ca två meter som angjorde Malmö fick ankra långt ute i Öresund. Här låg de emellertid helt blottade för de ibland häftiga vindarna.

Frans Suell initiativtagare till första hamnen

På 1770-talet började man så smått bygga den första hamnen. Initiativtagare var affärsmannen och redaren Frans Suell. Tillsammans med stadens styrande önskade han sig en riktig hamn där större båtar kunde lägga till direkt, utan att behöva ankra på redden och lasta om godset till mindre båtar för transport in till land. Arbetskraften till dessa projekt hämtades från indelta soldater och straffångar, utöver den ordinarie arbetskraften.

Hamnmästarbostället byggdes 1835

År 1775 instiftades en hamndirektion för att förvalta och överse Malmös hamn. Tillsynen av hamnen sköttes av hamnmästaren. 1835 byggdes hamnmästarbostället vid Bagerskajen, som fick sitt namn efter dåvarande ordföranden i hamndirektionen Lorens Isak Bager.

Arkitektur

Byggnaden har gula, spritputsade fasader med slätputsade, vita hörnkedjor, fönsteromfattningar och takgesims. Sockeln är gråmålad och slätputsad. Taket är ett sadeltak med valmade gavelspetsar, belagt med enkupigt, rött lertegel. Exteriört är byggnaden ett välbevarat exempel på det tidiga 1800-talets klassicistiska arkitektur. Takkuporna och dörren vid entrén är senare tillägg i 1920-talsklassicismens formspråk som smälter in väl i byggnadens ursprungliga gestaltning.

Hamnmästarbostället har genom sin ursprungliga funktion och placering en nära koppling till Malmö hamns historia, och därmed till Malmös historia.

Byggnad flyttas

Hamnmästarbostället flyttas 2010. Foto: Okänd fotograf/Malmö Museer.

Så används byggnaden idag

Idag är byggnaden i privat ägo och används som butikslokal.

sv