Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Möllevångsgården

Lugnet uti Möllevången

"Lugnet uti Möllevången", oljemålning av C.C. Dahlberg från omkring 1850.

  • Barkgatan 15
  • 1796

Frans Suell uppförde en herrgårdsliknande byggnad i södra Malmö som även kallades "Lugnet" eller "Lugnet uti Möllevången".

Frans Suell d.y. (1744-1817), framgångsrik köpman och entreprenör i Malmö, är idag mest känd som tillskyndare av Malmö hamn - här står han också staty. Men Frans Suell var en man med många intressen. Så bedrev han jordbruk på två gårdar utanför Malmö, Annetorp och Möllevången, båda sedan länge namnet på stadsdelar i staden.

Möllevångsgården — eller "Lugnet" som den kom att kallas — tillkom på så vis att Frans Suell med början 1788 köpte upp mark i området söder om Malmö. Här lät han uppföra en herrgårdsliknande byggnad i två våningar. Huset har genomgått många stilbrytande på- och tillbyggningar, men det står alltjämt kvar. Över huvudingången sitter den stentavla som Frans Suell lät mura in: "Handlanden Frans Suell och hans hustru Anna Catharina af Trolle hafva låtit bygga detta hus A:no1796".

Möllevångsgården tjänade som Frans Suells sommarbostad och hade som sådan betydande dimensioner. På bottenvåningen fanns förutom åtta rum också förstuga, skafferi och bagarstuga. På ovanvåningen låg den stora salen samt sju rum, förstuga och kök. Rummen benämndes efter färgen på möbelklädsel eller tapeter — samtliga hade nämligen något för tiden så lyxbetonat som papperstapeter. Även möblering, inredning och utrustning var av hög klass. I stallarna stod vackra hästar och i uthusen ståtliga vagnar och lantbruksredskap.

Runt kring gården lät Frans Suell anlägga en park i engelsk stil. Den blev med tiden en mycket omtyckt promenadplats, inte bara för familjen ty Frans Suell upplät parken också för malmöborna i gemen. Här fanns flera lusthus varav ett, jaktpaviljongen, alltjämt står kvar i nuvarande Folkets Park. Ty det som en gång var Frans Suells sommarträdgård blev sedermera landets första folkpark.

Fyra år efter Frans Suells död sålde änkan Möllevångsgården till sin svärson, handlanden Lorens Kockum. Därefter gick Lugnet skiftande öden i olika händer tillmötes. Åren 1836 till 1845 tjänade gården som hälsobrunn då Malmö Brunnsinrättning hade sin verksamhet förlagd hit. Än idag står gårdens huvudbyggnad — dess corps de logis — således kvar med adress Barkgatan, hyser kontorsverksamhet. Den engelska parken, omfattande sex tunnland, övertogs 1891 av Malmö socialdemokratiska förening.