$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Möllevångsgården

Lugnet uti Möllevången

"Lugnet uti Möllevången", oljemålning av C.C. Dahlberg från omkring 1850.

  • Barkgatan 15
  • 1796

Frans Suell uppförde en herrgårdsliknande byggnad i södra Malmö som även kallades "Lugnet" eller "Lugnet uti Möllevången".

Frans Suell

Frans Suell (1744-1817) var en framgångsrik köpman och entreprenör i Malmö. Idag är han mest känd för sina kopplingar till Malmö hamn där han också står som staty.

Frans Suell bedrev även jordbruk på två gårdar utanför Malmö, Annetorp och Möllevången, båda är numera namnet på stadsdelar i staden.

Möllevångsgården

Möllevångsgården, eller "Lugnet" som den kom att kallas, tillkom när Frans Suell år1788 köpte upp mark i området söder om Malmö. Där lät han uppföra en herrgårdsliknande byggnad i två våningar.

Huset har genomgått många på- och tillbyggningar. Över huvudingången sitter den stentavla som Frans Suell lät mura in: "Handlanden Frans Suell och hans hustru Anna Catharina af Trolle hafva låtit bygga detta hus A:no 1796".

Sommarbostad

Möllevångsgården tjänade som Frans Suells sommarbostad och hade som sådan betydande dimensioner.

På bottenvåningen fanns förutom åtta rum också förstuga, skafferi och bagarstuga. På ovanvåningen låg den stora salen samt sju rum, förstuga och kök. Rummen benämndes efter färgen på möbelklädsel eller tapeter, samtliga hade papperstapeter, en lyx för den tidens hem. Även möblering, inredning och utrustning var av hög klass. I stallarna stod vackra hästar och i uthusen ståtliga vagnar och lantbruksredskap.

Park i engelsk stil

Runt kring gården lät Frans Suell anlägga en park i engelsk stil. Den blev med tiden en mycket omtyckt promenadplats för både familjen Suell och malmöborna. Här fanns flera lusthus varav ett, jaktpaviljongen, står kvar i nuvarande Folkets Park. Frans Suells sommarträdgård blev med tiden landets första folkpark.

Gården byter ägare

Fyra år efter Frans Suells död sålde änkan Möllevångsgården till sin svärson, handlanden Lorens Kockum. Åren 1836 till 1845 tjänade gården som hälsobrunn för Malmö Brunnsinrättning. Än idag står gårdens huvudbyggnad, dess corps de logis, kvar på Barkgatan. Den engelska parken, omfattande sex tunnland, övertogs 1891 av Malmö socialdemokratiska förening.

sv