$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Rådhuset

Malmös rådhus (pampig byggnad).

I samband med att Stortorget lades ut på 1530-talet började man uppföra ett nytt rådhus vid torgets nordöstra hörn. 

  • Stortorget 2
  • 1546, 1863

Stadens magistrat hade under medeltiden haft sina lokaler i ett hus vid Östergatan. Stortorget och rådhuset kan tillsammans ses som arkitektoniska uttryck för den djärva politiska ambitionen hos borgarna i Malmö under renässansen. Byggmästare var Peder Ipsen Murmästare, som senare medverkade vid bygget av citadellet i Landskrona.

År 1546 stod byggnaden, som var uppförd i tegel med burspråk och gotiska trappstegsgavlar, färdig att tas i bruk. Huset hyste bland annat den grandiosa "Knutssalen". De bäst bevarade partierna av rådhusets äldsta delar utgörs av källarvalven som idag rymmer en restaurang. Rådhuset har sedan 1500-talet varit föremål för ett flertal ombyggnader, men dess omfång mot Stortorget är i stort sett detsamma som under renässansen.

Rådhusklockan

För tio år sedan renoverades urverket på Rådhusets klocka. I maj 2011 var det dags att ersätta och renovera alla kugghjul samt tim- och minutvisarna. "Eftersom det är en mekanisk klocka så krävs det att den ses över med jämna mellanrum", säger Bengt Svensson som fått uppdraget att renovera klockan.

sv