$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Mannhem

Foto på Mannhem
  • Ribersborgsvägen
  • 1907

En byggnad i jugendstil med rena fasader, stora fönster och sirligt svängda balkonger. Arkitekten var August Stoltz. Det vackra flerbostadshuset i fem våningar ligger på Ribersborgsvägen alldeles invid Fridhemstorget

Frågan ställdes huruvida Mannhem byggdes som bostäder för officerare vid Kronprinsens Husarregemente i Malmö. Men så var det inte. Istället var det familjer ur den välbärgade medelklassen som flyttade in när huset stod klart 1907. Tjugotre familjer; några handlanden, några ingenjörer, några lärare, några präster, några resande, en bagerska, en veterinär, en banktjänsteman, en redaktör. Många av dem barnfamiljer. En som också flyttade in 1907 var byggmästaren Lars Magnus Regnér, som dels ägde tomten och dels var delägare i byggnadsfirman Pettersson & Regnér, som byggde Mannhem.

sv