$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Gamla idrottsplatsen

Gamla idrottsplatsen år 1974, © Ninny Nilsson / Malmö Museer

  • 1896
  • Pildammsvägen 10

Gamla idrottsplatsen är en idrottsplats i Malmö efter intiativ av Carl Frick, den invigdes juli 1896.

Historik

Första lördagen i juli 1896 var stora delar av Malmös överklass närvarande när Vendes artilleriregementes musikår blåste fanfar och därmed drog igång invigningen av Malmö Idrottsplats. Den stora begivenheten för dagen var cykeltävlingar med tillhörande totalisatorspel på den nyanlagda velocipedbanan. Sedan dess har Malmö Idrottsplats varit en viktig hörnpelare i Malmös idrottsliv. Men för AB Malmö Idrottsplats var inte idrotten en tillräcklig inkomstkälla. 1910 byggdes Stora Hallen om från ridhus till dansbana med serveringslokal. Boston Palace slog upp portarna och malmöungdomen kunde dansa för 10 öre/dansen. Det var först 1938 som Idrottsplatsen övergick i kommunal drift.

sv