$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Sjöbergska palatset

  • Östergatan
  • 1893
  • Byggnadsminne

Sjöbergska palatset vid Drottningtorget är uppfört 1893-94 av fabrikör Axel Paulus Sjöberg efter ritningar av arkitekten Alfred Arwidius. Stilen är fransk nyrenässans och fasaderna är omsorgsfullt ornamenterade.

Arkitektur

  • Byggår: 1893
  • Arkitekt: Alfred Arwidius
  • Byggherre: Axel Paulus Sjöberg

Det Sjöbergska palatset är ett av Alfred Arwidius tidiga arbeten. Han hade fått huvuddelen av sin utbildning i Stockholm och den kompletterades genom vidare studier i Berlin under det sena 1880-talet. Sjöbergs palats, uppfört i fransk renässansstil, har tydliga likheter med det Bünsowska palatset vid Strandvägen i Stockholm av Isak Gustaf Clason

Byggnadsminne

Sjöbergska Palatset är ett byggnadsminne .

sv