$left
$middle

Byggnadsminnen

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Malmös byggnadsminnen speglar stadens utveckling och representerar en stor tidsmässig spännvidd, från Malmöhus slott med anor i 1400-talet till en bensinmack från 1950-talet. I Malmö finns 25 byggnadsminnen.

Genom byggnadsminnena bevaras spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle. Byggnaderna berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats.

Innehåll

sv