$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Stadsteatern (Malmö Opera)

  • Östra Rönneholmsvägen 20
  • 1933-1944
  • Byggnadsminne

Den 23 september 1944, invigdes Malmö Stadsteater och Konserthus. Den sades då vara norra Europas modernaste teaterbyggnad uppförd i en modernistisk arkitektur och med avancerad scenteknik.

Historik

Ambitionen hade varit att skapa en fondbyggnad i slutet av Fersens väg som skulle locka till sig folk ur olika samhällsskikt och konkurrera med biografernas utbud.

Malmös ledande politiker ville att den nya teatern skulle vara en folkteater i demokratisk anda där klassiska teaterstycken skulle blandas med konsertföreställningar, boxningsmatcher och konferenser.

Av denna anledning kom salongen att utformas med antikens amfiteatrar som förebild där åskådarna placerades i en hästskoform kring den utskjutande förscenen. Den gamla tittskåpsteaterns tid var därmed förbi.

Byggbeslutet

Vägen fram till beslutet om att uppföra denna storslagna teaterbyggnad hade dock varit allt annat än rak. Redan kring sekelskiftet 1900 hade diskussionerna inletts om att ersätta den befintliga teaterbyggnaden vid Gustav Adolfs torg.

Under 1920-talet aktualiserades åter teaterfrågan, och förslag i stram klassicistisk anda presenterades av arkitekten Sigurd Lewerentz. Den plats man då tänkte sig var det som idag utgör Raul Wallenbergs plats.

År 1933 hade man dock beslutat att den nya teatern skulle utgöra fondbyggnad i slutet av Fersens väg.

Arkitekttävling

En arkitekttävling utlystes, och ett radikalt funktionalistiskt förslag signerat Sigurd Lewerentz segrade.

Detta kom dock inte att realiseras, utan efter en omtävling bestämdes att Lewerentz tillsammans med andrapristagarna, Erik Lallerstedt och David Helldén, skulle utarbeta de slutgiltiga ritningarna för Malmö Stadsteater och Konserthus.

Arkitektur

  • Byggår: 1933–1944
  • Arkitekt: Sigurd Lewerentz, David Helldén och Erik Lallerstedt
  • Byggherre: Malmö Stad

Byggnadsminne

Malmö Stadsteater (nuvarande Malmö Opera) är sedan 13 december 1994 ett byggnadsminne.

Byggnaden idag

Idag är det framförallt Malmö Opera som har verksamhet i byggnaden.

Malmö stadsteater använder salongen Intiman på baksidan av byggnaden men bedriver annars sin verksamhet på Hipp som ligger på Kalendegatan.

sv