$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Strandpaviljongen

Strandpaviljongen

Foto C.V. Roikjer. Tillhör Malmö Museer

  • 1896
  • Badstigen 8

Strandpavaljongen drivdes av grosshandlaren Gottfried Beijer som på uppdrag av en kommitté året innan hade anhållit hos Hamndirektionen att den måtte fritt upplåta mark för uppförande av en strandpaviljong i "nordöstra knäet af östra Skeppsbron". 

Sommaren 1896 var Malmö värd för Nordiska Industri- och Slöjdutställningen. I samband härmed uppfördes till besökarnas förnöjelse en restaurang i hamnen. Anhållan beviljades, Strandpaviljongen uppfördes av Malmö Snickerifabrik och invigdes den 17 juni 1896.

sv