$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Stadshuset

Stadshuset
  • August Palms Plats 1
  • 1983-85

Stadshuset har en påkostad marmorfasad mot Föreningsgatan men är detta till trots ett anmärkningsvärt anonymt och prosaiskt kontorshus.

Arkitektur

  • Byggår: 1983-85
  • Arkitekt: Sten Samuelson
  • Byggherre: AB Bunkeflobyggen

Under 1920-talet arrangerades en tävling om placering och utformning av olika offentliga byggnader i Malmö, bland annat stadshus. Resultatet av tävlingen blev ringa men 1922 uppfördes ett relativt anspråkslöst stadshus vid Amiralsgatan efter Ewe & Melins ritningar ett stenkast från det nuvarande.

Växande administration krävde allt mer utrymmet och efter mer än två decenniers diskussioner — bland annat genomfördes en stor arkitekttävling på 1960-talet — stod det nya Stadshuset färdigt 1985.

Stadshuset har en påkostad marmorfasad mot Föreningsgatan men är detta till trots ett anmärkningsvärt anonymt och prosaiskt kontorshus. Delarna mot Torpgatan och Almbacksgatan är i rött tegel och ansluter därmed till de omgivande bostadskvarteren. Interiören är vardaglig med en rumsindelning som bygger på cellkontorskonceptet.

sv