$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Johanneskyrkan

  • Rådmansgatan 20
  • 1903-07

Sankt Johannes kyrka ritades av Axel Anderberg och invigdes den 1 juni 1907 av biskopen i Lunds stift.

Sankt Johannes kyrka invigdes den 1 juni 1907 av biskopen i Lunds stift, Gottfrid Billing (1841-1925). Malmö stad expanderade och kyrkorna i S:t Petri och S.t Pauli församlingar räckte inte längre till.  Johanneskyrkans arkitekt var Axel Anderberg (1860 — 1937) känd för att ha ritat monumentala byggnader som Stockholmsoperan och Naturhistoriska riksmuseet.

Kyrka med torn

Johanneskyrkan, exteriör. Foto: Helena Rosengren / Malmö Museer.

Johanneskyrkan är uppförd i rött tegel på en sockel av granit.  Tornet är 60 meter högt och  placerat vid kyrkans norra ända. Av tradition brukar kyrktorn placeras vid vapenhuset i väster.

sv