$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Gamla hovrätten

  • Malmöhusvägen
  • 1916-17
  • Byggnadsminne

Gamla Hovrättens byggnad, idag High Court, ligger invid Västa kanalen bara ett par hundra meter ifrån Malmöhus Slott.

Ett par hundra meter öster om Malmöhus slott, invid Västra hamnkanalen, reser sig hovrättens gamla byggnad. Den uppfördes 1916-1917 för att inrymma hovrätten över Skåne och Blekinge.

Äldre fotografi på stor pampig tegelbyggnad.

Hovrätten i kvarteret Bastionen Nyköping, 1974. Foto: Bo F. Mårtensson / Malmö Museer.

Historik

Hovrätten över Skåne och Blekinge är en av sex hovrätter i Sverige. Vid landets hovrätter handläggs juridiska ärenden som har blivit överklagade vid länens tingsrätter. Här utbildas också jurister till domare och hovrätten svarar även för yttranden till regeringen över ny lagstiftning.

Hovrätten flyttar

Hovrätten över Skåne och Blekinge invigdes 1821 och hade ursprungligen sitt säte i Kristianstad. Eftersom befolkningsutvecklingen var större i Malmö — som blev domkretsens största stad under senare delen av 1800-talet — flyttade hovrätten hit 1917. Till en början fick hovrätten låna rum i rådhuset. Men så d. 15 december 1917 kunde den nya domstolsbyggnaden som Malmö stad låtit uppföra för statens räkning invigas och tas i besittning.

Flygbild ovanifrån, vy över kanalen mot HOvrätten.

Vy över kanalen mot Hovrätten. Foto: Otto Ohm / Malmö Museer.

Arkitektur

  • Byggår: 1916—17
  • Arkitekt: Ivar Callmander
  • Byggherre: Malmö Stad

Ivar Callmanders förslag till byggnad kom fram i en arkitekttävling med mottot ”Ärlig svensk”. Han inspirerades av den svenska stormaktstidens strama och tunga byggnadskonst och det nationalromantiska tänket om äkthet i material.

Kopparklädda klocktorn, landskapsvapen och pampig portal

Symmetrin i fasaden, de rustika hörnkedjorna i skånsk röd sandsten, den höga granitgrunden, den monumentala dubbeltrappan som leder upp till den pampiga porten är ett uttryck för detta. Den dekorativt huggna portalens sköldar med de två landskapsvapnen, en grip och ett ekträd, som symboliserar Skåne och Blekinge. Takets kopparklädda klocktorn är på ett karaktäristiskt vis försedd med ett ur och urtavla, typiskt för domstolsbyggnader.

Byggnadsminne

Gamla Hovrätten är ett byggnadsminne .

Så används byggnaden idag

Efter en renovering 2013 bedrivs i den gamla hovrätten istället konferensverksamhet under namnet High Court.

sv