$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Gamla hovrätten

Äldre fotografi på gamla hovrätten, en stor byggnad. På bilden syns också kanalen som rinner framför hovrätten.

Hovrätten, Malmöhusvägen, 1920-talet. Foto: Okänd fotograf / Malmö museum.

  • Malmöhusvägen
  • 1916-17
  • Byggnadsminne

Gamla Hovrättens byggnad ligger invid Västra kanalen bara ett par hundra meter ifrån Malmöhus Slott. Byggnaden uppfördes 1916-1917 för att inrymma hovrätten över Skåne och Blekinge.

Historik

Hovrätten över Skåne och Blekinge är en av sex hovrätter i Sverige. Vid landets hovrätter handläggs juridiska ärenden som har blivit överklagade vid länens tingsrätter. Här utbildas också jurister till domare och hovrätten svarar även för yttranden till regeringen över ny lagstiftning.

Hovrätten flyttar

Hovrätten över Skåne och Blekinge invigdes 1821 och hade ursprungligen sitt säte i Kristianstad. Eftersom befolkningsutvecklingen var större i Malmö flyttade hovrätten hit 1917. Till en början fick hovrätten låna rum i rådhuset. Men så den 15 december 1917 kunde den nya domstolsbyggnaden som Malmö stad låtit uppföra för statens räkning invigas och tas i besittning.

Flygbild ovanifrån, vy över kanalen mot Hovrätten. Runt hovrätten ligger en kanal och en park.

Vy över kanalen mot Hovrätten. Foto: Otto Ohm / Malmö musuem.

Arkitektur

Ivar Callmanders förslag till byggnad kom fram i en arkitekttävling med mottot ”Ärlig svensk”. Han inspirerades av den svenska stormaktstidens strama och tunga byggnadskonst och det nationalromantiska tänket om äkthet i material.

Kopparklädda klocktorn, landskapsvapen och pampig portal

Symmetrin i fasaden, de rustika hörnkedjorna i skånsk röd sandsten, den höga granitgrunden, den monumentala dubbeltrappan som leder upp till den pampiga porten är ett uttryck för detta. Den dekorativt huggna portalens sköldar med de två landskapsvapnen, en grip och ett ekträd, som symboliserar Skåne och Blekinge. Takets kopparklädda klocktorn är på ett karaktäristiskt vis försedd med ett ur och urtavla, typiskt för domstolsbyggnader.

Arkitekttävling

Byggnationen hade föregåtts av en arkitekttävling, där stockholmsarkitekten Ivar Callmanders förslag placerades bland de främsta. Efter viss omarbetning kunde förslaget antas. Den nya domstolsbyggnaden kom att bli en värdig representant för tidens offentliga byggnader.

Nationalromantisk stil

Den nationalromantiska arkitekturstilen med sin koppling till svensk stormaktstid kom väl till uttryck såväl vad gäller utförande som detaljer och material och gav byggnaden den tyngd en domstolsbyggnad vid tiden ansågs böra ha. Byggnaden kritiserades dock vid tiden för att inte knyta an till lokala byggnadstraditioner.

Interiör från tidigt 1900-tal

Interiören har flera karaktärsdrag som hör till det tidiga 1900-talet. Här märks till exempel förhallens och nedre hallens kryssvälvda tak, det röd och grå kalkstensgolvet och väggarnas dekorativa kalkmålning.

Den övre hallen, dit en bred kalkstenstrappa leder, täcks av ett kassettak. Här finns gamla stora plenisalen, hovrättspresidentens rum och sessionsrum. Flera rum har väggpaneler och tidstypiska snickeridetaljer, spegeldörrar, stuck- och kassettak och blyinfattade fönster.

År 1956 blev vinden inredd och takkuporna tillkom. Det gjordes även en tillbyggnad på husets baksida, som är vänd mot kanalen.

Hovrätten lämnar byggnaden

År 2009 tog Hovrätten över Skåne och Blekinge ett steg över kanalen och flyttade in i nya, större och tidsenligare lokalen, en elegant svart byggnad ritad av den danske arkitekten Kim Holst Jensen. Den gamla hovrättsbyggnaden övergavs.

Byggnadsminne

Gamla Hovrätten är ett byggnadsminne .

sv