Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Gamla hovrätten

Gamla Hovrätten - före 1956

  • Malmöhusvägen
  • 1916-17
  • Byggnadsminne

Gamla Hovrättens byggnad, idag High Court, ligger invid Västa kanalen bara ett par hundra meter ifrån Malmöhus Slott.

Historik

Hovrätten över Skåne och Blekinge är en av sex hovrätter i Sverige. Den invigdes 1821 och hade ursprungligen sitt säte i Kristianstad. Eftersom befolkningsutvecklingen var större i Malmö — som blev domkretsens största stad under senare delen av 1800-talet — flyttade hovrätten hit 1917.

År 2009 tog Hovrätten över Skåne och Blekinge ett steg över kanalen och flyttade in i nya, större och tidsenligare lokalen, en elegant svart byggnad ritad av den danske arkitekten Kim Holst Jensen. Den gamla hovrättsbyggnaden övergavs.

Sedan 2013 har byggnad hamnat i privat ägo och driver idag konferansverksamheter. Idag kallas byggnaden High Court.

Arkitektur

  • Byggår: 1916—17
  • Arkitekt: Ivar Callmander
  • Byggherre: Malmö Stad

Ivar Callmanders förslag till byggnad kom fram i en arkitettävling där han inspirerades av den svenska stormaktstiden byggnadskonst. 1956 tillgjordes en tillbuggnad på husets baksida.

Byggnadsminne

Gamla Hovrätten är ett byggnadsminne .