$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Kommendanthuset

  • 1786
  • Malmöhusvägen 5
  • Byggnadsminne

Kommendanthuset uppfördes 1786 som tyghus för Malmöhus slott. Huset är byggt i en stram klassicistisk stil. Byggnaden har två våningar. Fasaderna är putsade och målade i rött.

I början av 1800-talet byggdes Kommendanthusets om till sjukhus. När Malmöhus blev fängelse användes huset av fängelsets personal, från 1847 som bostad åt fängelsekommendanten. Under mellankrigstiden var Kommendanthuset, liksom resten av slottet, nödbostäder för bostadslösa. Kommendanthuset renoverades 1965 och blev en del av Malmö Museer.

Idag är kommendanthuset en del av Malmö Museers pedagogiska verksamhet och även ett kafé.

Byggnadsminne

Kommendanthuset är ett byggnadsminne .

Så används byggnaden idag

Kommendanthuset tillhör Malmö Museer och idag används byggnaden till föredrag, tillfälliga utställningar, barnverksamhet och huset inrymmer även ett kafé.

sv