$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Kommendanthuset

  • 1786
  • Malmöhusvägen 5
  • Byggnadsminne

Kommendanthuset uppfördes 1786 som tyghus för Malmöhus slott. Huset är byggt i en stram klassicistisk stil. Byggnaden har två våningar. Fasaderna är putsade och målade i rött.

I början av 1800-talet byggdes Kommendanthusets om till sjukhus. När Malmöhus blev fängelse användes huset av fängelsets personal, från 1847 som bostad åt fängelsekommendanten. Under mellankrigstiden var Kommendanthuset, liksom resten av slottet, nödbostäder för bostadslösa. Kommendanthuset renoverades 1965 och blev en del av Malmö Museer.

Historia

Kommendanthuset byggdes som tyghus för Malmöhus slott på uppdrag av Gustav III. Det ligger på bastion Banér, väster om slottet Malmöhus. Huset är byggt i en stram klassicistisk stil, typisk för den militära arkitekturen i slutet av 1700-talet. Byggnaden har två våningar, granitsockel och koppartak. Fasaderna är putsade och målade i rött.

Redan i början av 1800-talet byggdes ovanvåningen om till sjukhus, medan undervåningen fortsatte att användas som förråd. Så småningom blev hela huset vapenförråd på nytt. När Malmöhus gjordes om till fängelse användes huset av fängelsets personal. Delar av huset gjordes till bostäder. År 1847 blev huset bostad åt fängelsekommendanten och det var då det fick sitt nuvarande namn. När fängelset upphörde under mellankrigstiden blev kommendanthuset och resten av slottet nödbostäder för bostadslösa. Kommendanthuset renoverades till sitt gamla utseende 1965 och blev en del av Malmö Museer.

Därefter innehöll byggnaden en av Sveriges största militärhistoriska samlingar, med många föremål från Kronprinsens husarregemente som var stationerat i Malmö från slutet av 1700-talet fram till 1927. Den militärhistoriska samlingen flyttade Malmö Museer 1997 till sitt magasin. På ovanvåningen anordnade museet fotoutställningar till och med 2014.

Byggnadsminne

Kommendanthuset är ett byggnadsminne .

Så används byggnaden idag

Kommendanthuset tillhör Malmö Museer och idag används byggnaden till föredrag och pedagogisk verksamhet.

sv